Investeringsselskaper

INVESTERINGSSELSKAPER

Investeringsmodulene i Escali Financials benyttes i dag av Norges ledene investeringselskaper, enten de daytrader eller gjør langsiktige plasseringer av typen private equity.
Systemet håndter alle typer verdipapir, bl.a. obligasjoner, aksjer, KS, grunnfondsbevis og fond. Det takler både long- og shorthandel. I tillegg håndterer det de fleste derivater og terminkontrakter knyttet til aksje-, rente-, råvare- og valutamarkedet. Enten du er stor eller liten investor, langsiktig eller kortsiktig, har en omfattende eller lett portefølje, kan vi tilby effektive løsninger.

Investeringsmodulene i Escali Financials vil gjøre at hverdagen til en investor vil bli langt enklere:

 • Ett system som håndterer alle typer verdipapirer
  • Ikke lenger behov for mangfoldige regneark og systemer
 • Transaksjoner føres ett sted - en gang
  • Direkte overføring av transaksjoner - ferdig kontert - til ditt regnskapssystem
 • Hånterer problemstillinger og rapportering knyttet til skatt
 • Godt visualiserte avkastningsrapporter
  • Avkastning mot benchmark
  • Avkastning pr verdipapirgruppe eller -kategori
 • Muligheter for import av kurser og stamdata bl.a. fra:
  • Bloomberg
  • Online Trader
  • Reuters
  • Stocklink
  • ZeroPro

Ta kontakt med oss dersom du trenger mer info.