NYHETER

21 Sep 2018

Release notes

Alle Online kunder har nå fått ny versjon.

12 Sep 2018

Kurs IFRS og finansielle instrumenter

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en grundig innføring i IFRS. Godkjennes som 6,5 timer etterutdanning i regnskap for regnskapsførere og revisorer. Følgende vil bli gjennomgått: leieavtaler, valutaeffekter, måling til virkelig verdi, samt ulike typer av finansielle instrumenter og opplysningsbehovet IFRS krever.

10 Jun 2018

Ledig stilling i Oslo: Konsulent - finanssystemer

Dette er en stilling for deg som kan mye om finansielle instrumenter, som kan lytte til kundene for å finne deres behov og som kan være bindeleddet mellom bruker og utvikler.

5 Jun 2018

Velkommen til Kommuneseminaret 2018

Du inviteres herved til Escali sitt Kommuneseminar 2018. Seminaret passer alle i kommunal eller fylkeskommunal sektor som bruker eller ønsker å ta i bruk Escali Financials. Dette er også en fin anledning å treffe andre med tilsvarende problemsstillinger som deg. Det er lagt vekt på at dette skal passe både finans-/økonomisjefer og rådgivere, samt erfarne og mindre erfarne brukere av Escali programvare.

14 May 2018

Migrering Escali Online 70,5%

Migrering Escali Online 70,5%

Hele 19 kunder har gått over på Escali Online i løpet av 2018. Dette er flere enn fra 2013 til 2015 til sammen!

Archive