NYHETER

10 Jul 2017

Escali News 2 - 2017

Escali News 2 - 2017

I andre utgave av Escali News 2017 kan du lese om bl.a. tips for bruk av Escali Financials, fremtidens Escali, påløpt beredskapsprovisjon og aksjehendelser i flere selskaper samtidig.

10 Jul 2017

Påløpt beredskapsprovisjon

Brukervennlig funksjonalitet for å beregne påløpt beredskapsprovisjon er nå på plass i siste versjon av Escali Financials.

19 Apr 2017

Escali News 1 - 2017

Escali News 1 - 2017

I årets første utgave av Escali News kan du lese om bl.a. RF-1359, det nye skjemaet du sannsynligvis må levere, omsetningsvekst, fleksibel rentefiksing og mye, mye mer.

19 Feb 2017

Ny kunde i Gøteborg

Provobis Holding, et investeringsselskap eid av Rolf Lundstöm, har valgt Escali Financials som deres porteføljesystem.

17 Feb 2017

RF-1359: Har du finansielle instrumenter må du levere!

Med virkning fra ligningsåret 2016 må alle selskaper med skattepliktig gevinst, direkte avkastning og/eller tap på finansielle produkter levere RF-1359.

Archive