NYHETER

12 Sep 2018

Kurs IFRS og finansielle instrumenter

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en grundig innføring i IFRS. Godkjennes som 6,5 timer etterutdanning i regnskap for regnskapsførere og revisorer. Følgende vil bli gjennomgått: leieavtaler, valutaeffekter, måling til virkelig verdi, samt ulike typer av finansielle instrumenter og opplysningsbehovet IFRS krever.

10 Jun 2018

Ledig stilling i Oslo: Konsulent - finanssystemer

Dette er en stilling for deg som kan mye om finansielle instrumenter, som kan lytte til kundene for å finne deres behov og som kan være bindeleddet mellom bruker og utvikler.

5 Jun 2018

Velkommen til Kommuneseminaret 2018

Du inviteres herved til Escali sitt Kommuneseminar 2018. Seminaret passer alle i kommunal eller fylkeskommunal sektor som bruker eller ønsker å ta i bruk Escali Financials. Dette er også en fin anledning å treffe andre med tilsvarende problemsstillinger som deg. Det er lagt vekt på at dette skal passe både finans-/økonomisjefer og rådgivere, samt erfarne og mindre erfarne brukere av Escali programvare.

14 May 2018

Migrering Escali Online 70,5%

Migrering Escali Online 70,5%

Hele 19 kunder har gått over på Escali Online i løpet av 2018. Dette er flere enn fra 2013 til 2015 til sammen!

11 May 2018

Escali News 1 - 2018

Escali News 1 - 2018
I første utgave av Escali News 2018 kan du lese om følgende om ny front-end, Leasing modul, webinar, lagret avkastning og mye, mye mer....

Archive