NYHETER

16 May 2012

KURS: Finansforvaltning i Maritime Næringer

Kurset holdes i Bergen den 30. mai 2012.
Påmelding sendes til siv@escali.no innen 22. mai.

F I N A N S F O R V A L T N I N G I M A R I T I M E N Æ R I N G E R

TID

30. mai kl. 09:30 – 15:30

STED

Våre lokaler på Øvre Kråkenes 49

PRIS

Kr. 2.995,- eks mva
Prisen inkluderer leie av PC, lunsj, drikke og nødvendig materiell.

KURSHOLDER

Gerdt Sverre Vedeler

KURSBESKRIVELSE

Kursdeltakeren bør ha:

 • Erfaring fra bruk av Escali Financials i sin ordinære arbeidshverdag
 • Erfaring fra bruk av Microsoft Excel
 • Normalt gode datakunnskaper og dataforståelse
 • Kjennskap til finansforvaltning i maritime næringer

KURSPROGRAM

Kurset går over 1 dag og har følgende program:

 • Leksjon 1: Lån og lånefasiliteter i maritime næringer
 • Leksjon 2: Intercompanygjeld og mellomværende
 • Leksjon 3: Budsjettering og cash flow management
 • Leskjon 4: Finansforvaltning i fremmed valuta
 • Leksjon 5: Dobbel regnskapsvaluta
 • Leksjon 6: Internasjonale plasseringer
 • Leksjon 7: Derivater og maritime næringer

PÅMELDING

Sendes til siv@escali.no
Innen 22. mai 2012

KURSVILKÅR

Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr. 500,- pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris. Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres intet. Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

Tags:

Archive