NYHETER

30 May 2012

KURS: Rentestyring

Vi har fortsatt ledige plasser til kurset som holdes i Oslo den 13. juni 2012.
Påmelding sendes til siv@escali.no innen 5. juni.

R E N T E S T Y R I N G

TID

13. juni kl. 09:30-15:30

STED

Våre lokaler i Rosenkrantzgt 15, Oslo

PRIS

Kr. 2.995,- eks mva
Prisen inkluderer leie av PC, lunsj, drikke og nødvendig materiell.

KURSHOLDER

Lars Espen Ødegård

KURSBESKRIVELSE

Kurs i rentestyring er for brukere av Escali Financials som ønsker en innføring i hvordan renteswapper og renteterminkontrakter behandles i Escali Financials.

Det legges vekt på å bygge opp brukerens kunnskaper i hvordan å registrere swapper og FRA’s og registrere transaksjoner på disse. Videre vil vi se på renteregulering, og beregning av pris, yield og durasjon.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Kursdeltakeren bør ha:
  • Erfaring med og kompetanse om rentepapirer
  • Erfaring fra bruk av Escali Financials i sin ordinære arbeidshverdag
  • Normalt gode datakunnskaper og dataforståelse

KURSPROGRAM
Kurset går over 1 dag.
  • Leksjon 1: Registrere renteswapper og føre transaksjoner
  • Leksjon 2: Registrere FRA’s og føre transaksjoner
  • Leksjon 3: Registrere bankkonti og føre transaksjoner
  • Leksjon 4: Rentereguleringer
  • Leksjon 5: Durasjonsberegning

PÅMELDING
Sendes til siv@escali.no
Innen 5. juni 2012

KURSVILKÅR
Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr. 500,- pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris. Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres intet. Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

Tags:

Archive