NYHETER

4 Jun 2012

Ny kontrakt

En av landets ledende sparebanker har tegnet avtale med Escali. Systemet er allerede under implementering og det er Treasury modulene i Escali Financials som taes i bruk.

Tags:

Archive