NYHETER

4 Jun 2012

Ny kontrakt

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS har besluttet å ta i bruk innlåns- og utlånsmodulene i Escali Financials. Systemet skal benyttes for å enklere forvalte og effektivisere selskapets låneportefølje

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et av landets største e-verk - både som kraftprodusent, kraftomsetter og netteier. Kjernevirksomheten er energiproduksjon og -omsetning, nett og elektroentreprise.

I tillegg er NTE en stor aktør innen handel med forbruksartikler. De senere årene har virksomheten blitt utvidet til å omfatte områder som bredbånd, internasjonal engineeringvirksomhet og VVS.

NTE er organisert som et konsern med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS som morselskap. NTE eies i sin helhet av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet har hovedkontor i Steinkjer og i tillegg butikker, produksjonsanlegg og installasjonsavdelinger/enheter over hele Nord-Trøndelag fylke og en installasjonsavdeling i Trondheim.

NTE har 80.000 målte strømanlegg. Konsernet har tilsammen 1000 ansatte og en årlig omsetning på nær 3 milliarder kroner.

Tags:

Archive