NYHETER

11 Jun 2012

Avtale i London


Golar Management Ltd, management selskapet til Golar LNG firmaene - et av verdens største uavhengige LNG rederier, har signert avtale for bruk av treasury modulene i Escali Financials.
 
De tar i bruk modulene "Innlån", "Valutaderivater" og "Rentederivater". Implementeringen vil finnes sted i løpet av sommeren.
 
Vi ønsker Golar Management Ltd velkommen som kunde.

Tags:

Archive