NYHETER

12 Jul 2012

KURS: Budsjettering

Har du lyst til å lage enda bedre finansbudsjetter gjennom Escali Financials?

Hva med å lære hvordan du legger inn operasjonelle kontantstrømmer?

Har du lyst til å bli kjent med ny funksjonalitet som ligger i budsjettskjermbildet?

Hvis svaret er ”JA” på et av disse spørsmålene, er antakelig kurset i budsjettering midt i blinken for deg.

Påmelding må gjøres innen 17. august til salg@escali.no

B U D S J E T T E R I N G

TID
BERGEN: 22. august kl. 09:30-15:30
OSLO: 28. august kl. 09:30-15:30

TID
BERGEN: 22. august kl. 09:30-15:30
OSLO: 28. august kl. 09:30-15:30

STED
BERGEN: Våre lokaler på Øvre Kråkenes 49
OSLO: Våre lokaler i Rosenkrantzgt 15

PRIS
Kr. 2.995,- eks mva
Prisen inkluderer leie av PC, lunsj, drikke og nødvendig materiell.

KURSHOLDER
BERGEN: Kjetil Nyland
OSLO: Maria Hoffmann Malyshev

KURSBESKRIVELSE
Budsjetteringsmodulen er en modul som alle brukere av Escali Financials har tilgang til i dag.
Kurset i budsjettering er tiltenkt brukere som har renteinstrumenter som innlån, utlån, rentepapirer, rentederivater og valutainstrumenter i systemet i dag, eller som kommer til å ha det i fremtiden.
Hensikten er at brukerne gjennom kurset i budsjettering kan få utnyttet systemet enda bedre enn de gjør i dag ved å ta i bruk budsjetteringsmodulen og ha forståelse for de muligheter det innebærer for den enkelte organisasjon.
Kurset er praktisk tilrettelagt med konkrete eksempler og oppgaver i Escali Financials slik at brukerne skal bli godt kjent med både hvordan budsjetter bygges opp i systemet, men også hvordan rapporteringsbehov i etterkant kan ivaretas.

KURSPROGRAM
Kurset går over 1 dag.
  • Leksjon 1: Innledning: Hva skal til for å lage budsjetter i Escali?
  • Leksjon 2: Generering av budsjetter: Lånerefinansiering og planlagte opplån
  • Leksjon 3: Prognotisering av renter i Escali
  • Leksjon 4: Valutascenarier og budsjettering
  • Leksjon 5: Innlegging av ordinære kontantstrømmer
  • Leksjon 6: Rentestyringsderivater i et budsjetteringsperspektiv
  • Leksjon 7: Rapportering basert på budsjett/prognoser
  • Leksjon 8: Typiske problemstillinger og feil som begås i dag

PÅMELDING
Sendes til salg@escali.no
Innen 17. august 2012

KURSVILKÅR
Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr. 500,- pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris. Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres intet. Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

Tags:

Archive