NYHETER

12 Jul 2012

KURS: Egenkapitalderivater

Vi ser at det er stort behov for å sette opp kurset ”Derivater til investeringsformål” da vi får mange henvendelser knyttet til dette. Henvendelsene er stort sett todelt:

1. De som er profesjonell på derivater
 • Lurer på hvordan det skal behandles riktig regnskaps- og skattemessig
 • Lurer på hvilke rapporter som er tilgjengelig
2. De som ikke vet så mye om derivater
 • Lurer på hva det er
 • Lurer på hvordan det skal behandles
 • Lurer på hvordan det skal rapporteres

Er du enten i gruppe 1 eller gruppe 2, så kan kurset ”Derivater til investeringsformål” være midt i blinken for deg.
Påmelding må gjøres innen 28. august til salg@escali.no

D E R I V A T E R T I L I N V E S T E R I N G S F O R M Å L

TID
5. september kl. 09:30-15:30

STED
Våre lokaler i Rosenkrantzgt 15, OSLO

PRIS
Kr. 2.995,- eks mva
Prisen inkluderer leie av PC, lunsj, drikke og nødvendig materiell.

KURSHOLDER
Shahzad Yaqub

KURSBESKRIVELSE
Kurset er for brukere av Escali Financials som ønsker en innføring i hvordan derivater til investeringsformål behandles i Escali Financials.
Det legges vekt på å bygge opp brukerens kunnskaper i hvilke ulike derivater som finnes og hvordan registrere transaksjoner på disse. Videre vil vi se på skatte- og regnskapsregler for derivater, samt rapportering.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Kursdeltakeren bør ha.
 • Erfaring med og kompetanse om derivater
 • Erfaring fra bruk av Escali Financials i sin ordinære arbeidshverdag

KURSPROGRAM
Kurset går over 1 dag.
 • Leksjon 1: Hva er et derivat – ulike typer derivater
 • Leksjon 2: Registrere opsjoner og føre transaksjoner
 • Leksjon 3: Registrere terminkontrakter og føre transaksjoner
 • Leksjon 4: Prising av derivater
 • Leksjon 5: Skatte- og regnskapsregler for derivater
 • Leksjon 6: Rapportering av derivater

PÅMELDING
Sendes til salg@escali.no
Innen 28. august 2012

KURSVILKÅR
Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr. 500,- pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris.
Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres intet.
Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

Tags:

Archive