NYHETER

29 Aug 2012

Grunnkurs i Escali Risk Manager

Skal dere ta i bruk Escali Risk Manager, eller planlegger dere å gjøre det? Da er dette kurset for deg!
Påmelding sendes til siv@escali.no innen 11. september.

G R U N N K U R S I E S C A L I R I S K M A N A G E R

TID
BERGEN: 19. sept kl. 09:30-15:30
OSLO: 20. sept kl. 09:30-15:30

STED
BERGEN: Øvre Kråkenes 49
OSLO: Rosenkrantzgt 15

PRIS
Kr. 2.995,- eks mva
Prisen inkluderer leie av PC, lunsj, drikke og nødvendig materiell.

KURSHOLDER
Gerdt Sverre Vedeler

KURSBESKRIVELSE
Dette kurset er et kurs for deg som skal begynne å ta i bruk Escali Risk Manager, eller planlegger å gjøre dette.
Kurset gir en innledende opplæring i teori rundt risikostyring på grunnleggende nivå, og brukeren får en innføring i Escali Risk Managers oppbygging og grunnleggende bruk.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Kursdeltakeren bør ha:
 • Erfaring som bruker i Escali Financials
 • Generelt god tallforståelse og kjennskap til investeringer
 • Normalt gode datakunnskaper og dataforståelse

KURSPROGRAM
Kurset går over 1 dag og har følgende program:
Leksjon 1:
 • Grunnleggende innføring
 • Grunnleggende om risikostyring
 • Innføring i Escali Risk Manager
 • Oppbygging av aggregaterr
Leksjon 2:
 • Strategier og allokering
 • Kort om investeringsstrategier og risikostyring
 • Oppbygging og innlegging av strategier
 • Måling av allokering og rammer
Leksjon 3:
 • Indekser og benchmarking
 • Innføring i benchmarking
 • Oppbygging og innlegging av indekser
 • Oppbygging av sammensatte indekser
Leksjon 4:
 • Avkastningsmåling
 • Grunnleggende innføring i avkastningsmåling
 • Ulike avkastningsmetoder
 • Avkastningsmåling i Escali Risk Manager
Leksjon 5:
 • Attribusjonsanalyse
 • Hva er attribusjonsanalyse
 • Attribusjonsanalyse i Escali Risk Manager
Leksjon 6:
 • Rapportering i Escali Risk Manager
 • Standard rapporter i Escali Risk Manager
 • Egendefinerte rapporter i Escali Risk Manager

PÅMELDING
Sendes til salg@escali.no
Innen 11. september 2012

KURSVILKÅR
Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr. 500,- pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris.
Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres intet.
Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

Tags:

Archive