NYHETER

12 Sep 2012

KURS: Oppgjør

Visste du at du kan gjøre betalinger til megler direkte via Escali Financials?
Visste du at det er mulig å gjøre automatisk uttak og innskudd på bankkonti i Escali Financials?
Visste du at "Gjeld mot megler" kan hensyntas i avkastningsmåling?
Dette og mer til kan du lære om på kurset i OPPGJØR som finner sted den 10. oktober i Oslo. Påmeldingsfrist er 05.10.2012.

O P P G J Ø R

TID
10. oktober kl. 09:30-15:30

STED
Våre lokaler i Rosenkrantzgt 15, OSLO

PRIS
Kr. 2.995,- eks mva
Prisen inkluderer leie av PC, lunsj, drikke og nødvendig materiell.

KURSHOLDER
Maria Hoffmann Malyshev

KURSBESKRIVELSE
Dette kurset er for deg som bruker eller ønsker å ta i bruk oppgjørsfunksjonaliteten i Escali Financials.
Det legges vekt på å gjøre brukere kjent med forskjellige former for oppgjør, kontroll av oppgjør, korrekt behandling av transaksjoner, inkludert håndtering av transasksjoner i valuta.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Kursdeltakeren bør ha:
  • Erfaring med føring av transaksjoner i Escali
  • Regnskapsforståelse
  • Normalt gode datakunnskaper og dataforståelse

KURSPROGRAM
Kurset går over 1 dag
  • Leksjon 1: Grunnleggende om oppgjør i Escali
  • Leksjon 2: Oppsett av oppgjør i Escali
  • Leksjon 3: Ulike former for håndtering av oppgjør, bl.a. Prime Brokerage
  • Leksjon 4: Handel, oppgjør og regnskap
  • Leksjon 5: Handelsvaluta, oppgjørsvaluta og regnskapsvaluta
  • Leksjon 6: Gjennomgang av rapporter

PÅMELDING
Sendes til salg@escali.no
Innen 5. oktober 2012

KURSVILKÅR
Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr. 500,- pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris. Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres intet. Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte..

Tags:

Archive