NYHETER

22 Oct 2012

KURS: Utlån og Mellomværende

Nedenfor finner du informasjon om vårt kurs i Utlån og Mellomværende som finner sted den 8. november i Oslo.
Påmeldingsfrist er 1.11.2012.

U T L Å N O G M E L L O M V Æ R E N D E

TID
8. november kl. 09:30-15:30

STED
Våre lokaler i Rosenkrantzgt 15, Oslo

PRIS
Kr. 2.995,- eks mva
Prisen inkluderer leie av PC, lunsj, drikke og nødvendig materiell.

KURSHOLDER
Shahzad Yaqub

KURSBESKRIVELSE
Kurs i Utlån og mellomværende er for brukere av Escali Financials som ønsker inngående kunnskap om hvordan systemet bygger opp og etablerer nedbetalingsplan og terminer for de ulike lånestrukturene.
Det legges vekt på å bygge opp brukerens kunnskaper med hovedfokus på rentefakturering og fakturaoppfølging. I tillegg gies brukeren opplæring i renteregulering og ekstraordinære hendelser, samt autogenerering av renter, avdrag og påløpte renter.
Håndtering av mellomværende i systemet vil også bli behandlet.ta.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Kursdeltakeren bør ha:
 • Erfaring med og kompetanse om lån og lånestrukturer
 • Erfaring fra bruk av Escali Financials i sin ordinære arbeidshverdag
 • Normalt gode datakunnskaper og dataforståelse

KURSPROGRAM
Kurset går over 1 dag.
 • Leksjon 1: Lån grunndata – de ulike strukturene og renteberegningsmetode
 • Leksjon 2: Etablering av lån
 • Leksjon 3: Motparter
 • Leksjon 4: Renteregulering
 • Leksjon 5: Ekstraordinære hendelser
 • Leksjon 5: Autogenerering av renter, avdrag og påløpte renter
 • Leksjon 6: Rentefakturering
 • Leksjon 7: Fakturaoppfølging
 • Leksjon 8: Mellomværende
 • Leksjon 9: Gjennomgang av rapporter

PÅMELDING
Sendes til salg@escali.no
Innen 1. november 2012

KURSVILKÅR
Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr. 500,- pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris. Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres intet. Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

Tags:

Archive