NYHETER

31 Oct 2012

Escali RISK Manager lansert

Da er Escali RISK Manager endelig klart for markedet, vår løsning for analyse og rapportering av finansiell risiko.

Systemet inneholder funksjonalitet for svært fleksibel aggregatoppbygging, som er selve grunnpilaren for å følge opp selv de mest komplekse strategier, mandater og finansreglement.

Escali RISK Manager inneholder følgende funksjonalitet:

 • Strategi- og mandatovervåking
 • Benchmarking inkl. Sammensatte benchmarks
 • Allokeringsanalyse
 • Avkastningsmåling
 • Attribusjonsanalyse

I tillegg kommer det funksjonalitet for:

 • Beregning av risikomål (Kovarians, standardavvik, beta, alfa, Sharpe Ratio, Tracking Error, IR m.m.)
 • Stresstesting
 • Value-at-Risk
 • Fund transparency

Systemet er modulbasert og består av en rapportgenerator hvor du selv kan velge farge og hvilke rapportelementer som skal være med i en rapport.

Systemet består av følgende moduler:

 • Grunnmodul (Aggregater, strategi- og mandatovervåking, benchmarking, avkastning)
 • Risikomodul (Attribusjonsanalyse, risikomål)
 • Stresstesting - kommer
 • Value-at-Risk - kommer
 • Fund transparency - kommer
Ring oss for mer info.

Tags:

Archive