NYHETER

14 May 2009

Gabler Wassum valgte Escali Financials

Selskapet skal benytte systemet for å rapportere avkastning og risiko, samt regnskapsføre transaksjoner for deres pensjonskassekunder.

Gabler Wassum er et selskap som leverer nøkkelferdige pensjonskasser og frittstående tjenester innen aktuar, pensjon og investeringsrådgivning.

Selskapet har rundt 30 pensjonskasser som kunder som totalt administrerer over 18 mrd NOK.

Tags:

Archive