NYHETER

1 Jul 2013

Drammen kommune implementerer Escali Financials


Norges 6. største bykommune, Drammen, har signert avtale for bruk av Escali Financials. 
 
Avtalen gjelder for modulene innlån, utlån og rentederivater i finanssystemet.
 
Administrasjonen i elvebyen har allerede installert og startet arbeidet med å registrere kommunens gjeld i systemet.
 
Vi ønsker dem velkommen som kunde.

Tags:

Archive