NYHETER

10 Jun 2009

Kontrakt med Overformynderiet i Oslo kommune


Oslo kommunes overformynderi har valgt nytt porteføljesystem

Overformynderiet i Oslo har besluttet at Escali Financials skal benyttes som deres nye porteføljestyringssystem. Overformynderiet - som forvalter umyndige og hjelpetrengendes midler - skal bruke systemet til å administrere og måle investeringer som gjøres rentemarkedet. De har også undertegnet avtale om bruk av Escali Data Feeder. 

Tags:

Archive