NYHETER

15 Jan 2015

OPF velger Escali til Solvens II rapportering

Oslo Pensjonsforsikring og Oslo Forsikring velger Escali Supervision til Solvens II rapportering

Det omfattende rapporteringskravet etter Solvens II kommer til å bli en av de største utfordringene for norske forsikringsselskaper de neste årene. Oslo Pensjonsforsikring (OPF) (1) og tilknyttet skadeforsikringsselskap Oslo Forsikring har nå valgt Escali Supervision (2) for Solvens II rapportering.

Paul Høiness, Finansdirektør i OPF, forklarer hvorfor de valgt Escali Supervision:

«Vi har brukt Escali Supervision for FORT rapportering i 3 år og ha vært godt fornøyd med det Escali leverer. Etter en grundig prosess for å vurdere Solvency II rapporteringsløsninger, har vi valgt å utvide avtalen med Escali for å dekke Solvency II rapportering.

Pilar 3 rapportering vil være omfattende og OPF vil ha en rapporteringsløsning som ivaretar kravene og tilbyr god funksjonalitet tilpasset våre behov. Escali viser stor fleksibilitet til å tilpasse systemet til OPF sine behov.

Det er også viktig for oss å sikre samsvar mellom Solvency II, FORT og regnskapsrapportering. Her ser vi at det kan være en fordel å ha et system som kan generere alle rapportene.»

Vi i Escali ser frem til å samarbeide med OPF og få på plass en effektiv rapporteringsløsning. Pensjon og forsikring er et av våre viktigste segmenter og vi har en stor satsing på Solvens II rapportering.

 

1) OPF er et av Norges største livsforsikringsselskap innen tjenestepensjon med en forvaltningskapital på 72 milliarder kroner. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene for Oslo kommune og selskaper eid av Oslo kommune, samt sykehus som tidligere var del av Oslo kommune. Pensjonsordningene omfatter 120 000 yrkesaktive, pensjonister og tidligere ansatte. Selskapet er heleid av Oslo kommune.

Oslo Forsikring AS er et egenforsikringsselskap (captive) for Oslo kommune. Fra 2014 overtok OPF eierskapet til Oslo Forsikring AS. Oslo Forsikring har konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet i alle skadeforsikringsbransjer, både på direkte og indirekte (reassuranse) basis. Selskapet tilbyr tjenester og produkter innen risikostyring og risikoavlasting til Oslo kommune og aksjeselskaper eid av kommunen.

2) Escali Supervision er et system som forenkler Solvens II rapportering samt FORT/PORT og regnskapsrapportering. Systemet henter data automatisk fra eksisterende datasystemer (regnskapssystem, porteføljesystem m.m.). Full validering og sporbarhet av data er ivaretatt, og systemet produserer alle kvantitative rapportmaler som er påkrevd etter Solvens II og FORT/PORT rapportering.


Archive