NYHETER

9 Jun 2015

Kontrakt med Aker ASA

Kontrakt med Aker ASA

Aker ASA har signert avtale for bruk av Escali Financials. Systemet skal tas i bruk i både Aker ASA og i datterselskaper som Ocean Yield. Systemet skal først og fremst benyttes for enklere og mer effektiv administrasjon av ekstern gjeld, intercompany lån, rente- og valutasikring.

Aker ASA er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap for å skape verdier.

Som aktiv eier bidrar Aker i arbeidet med å videreutvikle og styrke selskapene i porteføljene av Industrielle og Finansielle investeringer. Aker er en pådriver i arbeidet med driftsforbedringer, strategi, finansiering, restrukturering og gjennomføring av industrielle transaksjoner. Dette skjer gjennom styrene i de Aker-eide selskapene, og med tett oppfølging fra Akers investeringsteam.

Akers eierengasjementer er konsentrert om sektorene olje og gass, maritime eiendeler, sjømat/marin bioteknologi og eiendom. Dette er sentrale norske næringer med internasjonalt nedslagsfelt.

Tags:

Archive