NYHETER

19 May 2016

Ny kontrakt

WAK Family Office / Watrium i Oslo har signert kontrakt for bruk av aksje- og rentepapirmodulen i Escali Financials.

Selskapet er et privat investeringsselskap og ble etablert i 2002, men har røtter til Anders Wilhelmsen gruppen, som var etablert i 1939. Watrium fokuserer på aktivt og langsiktig eierskap i globale aksjer, industrielle eiendeler og sentrale eiendommer.

Vi ønsker dem hjertelig velkommen som kunde.

Tags:

Archive