NYHETER

5 Jun 2016

Eikos velger Escali Financials

Eikos velger Escali Financials

Eikos AS har valgt Escali Financials som porteføljesystem.

Eikos leverer systemløsninger, aktuar- og rådgivningstjenester til pensjonskasser og leverandører i finansnæringen. Kundene er norske og utenlandske forsikringsselskaper - både i offentlig og privat sektor, fondsselskaper, forsikringsmeglere, IT-leverandører samt advokat- og revisjonsvirksomhet.

Vi ønsker dem hjertelig velkommen som kunde.

Tags:

Archive