NYHETER

11 May 2018

Leasing-modul

Leasing-modulen i Escali Financials er både lansert, markedsført og tatt i bruk.

Den nye modulen er basert på vårt nye grafiske brukergrensesnitt (GUI). Den kan brukes som en stand-alone applikasjon eller sømløst sammen med andre moduler i Escali Financials.

Hovedinnhold i modulen:

- Register over alle leieavtaler

- Oversikt over kontantstrømmer

- Beregning av implisitt rente

- Beregning og regnskapsføring av verdi på leieforpliktelsen (gjeld i balansen etter IFRS 16)

- Beregning og regnskapsføring av "Rett til bruk" (eiendel i balansen etter IFRS 16)

- Beregning og bokføring av renter og avdrag

- Håndtering av opsjoner

- Løpende endringer og vedlikehold av leieavtaleneModulen skal dekke alle krav til bokføring av leieavtaler etter IFRS 16 og Norsk regnskapsstandard. Den vil også dekke krav som stilles av finans- eller treasury-avdelingene.

Tags:

Archive