NYHETER

11 May 2018

Kortsiktig del av renteswap

Etter IFRS skal neste 12 måneders avdrag og forfall på all gjeld klassifiseres som kortsiktig del av gjeld. Reglene gjelder også for renteswapper.

I siste release av Escali Financials vil den kortsiktige delen av alle renteswapper (rentebytteavtaler) trekkes ut av alle rentebytteavtaler. Det kortsiktige delen beregnes som nåverdien av kontantstrømmen neste 12 måneder.

Tags:

Archive