NYHETER

11 May 2018

Webinar IFRS 16 Leasing

Du inviteres herved til kostnadsfritt webinar om IFRS 16 og leasing.

De aller fleste IFRS-pliktige virksomheter som har leieavtaler blir berørt av IFRS 16 som trer i kraft 1. januar 2019. Reglene krever også at du kan dokumentere sammenlignbare tall for 2018.

De nye reglene gjør at du må balanseføre leieavtaler på begge sider av balansen, som gjeld på passivasiden og "rett til bruk" på aktivasiden. Videre må du kalkulere og regnskapsføre renter på leieavtalene og beregne og aktivere verdien av "rett til bruk". Alle disse beregninger må rekalkuleres når det gjøres endringer i avtalene. Det er derfor viktig å skaffe oversikt over regelverket og de leieavtalene du har.

Dato: Onsdag 12. september 2018 (0900-1045)

Del 1: Gjennomgang av regelverket i IFRS 16

Del 2: Demo av leasingmodulen i Escali Financials

 

På vårt webinar kan du følge presentasjonen fra din egen PC, og sende spørsmål direkte til foredragsholder. Webinaret er gratis. Påmelding skjer på e-post til kurs@escali.no

Tags:

Archive