NYHETER

14 May 2018

Migrering Escali Online 70,5%

Migrering Escali Online 70,5%

Hele 19 kunder har gått over på Escali Online i løpet av 2018. Dette er flere enn fra 2013 til 2015 til sammen!

Per i dag er 70,5% av våre kunder i vårt Online miljø basert på Azure.

Trenden er helt klar. Både brukerne og IT-avdelingen ønsker færrest mulig bekymringer. De outsourcer derfor driften av Escali-applikasjoner til oss.

Ved å være på Online-versjonen har du alltid tilgang på nyeste funksjonalitet, forbedringer og raskere fiks av bugs.

Vi jobber nå med en helt ny front-end (GUI). Denne vil kun være tilgjengelig i skyen. Alle Online-kunder vil bli konvertert til denne kostnadsfritt.

Tags:

Archive