NYHETER

12 Sep 2018

Kurs IFRS og finansielle instrumenter

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en grundig innføring i IFRS. Følgende vil bli gjennomgått: leieavtaler, valutaeffekter, måling til virkelig verdi, samt ulike typer av finansielle instrumenter og opplysningsbehovet IFRS krever.

Målsetningen er å gi kursdeltakerne en god oversikt over og forståelse for gjeldende regelverk for leieavtaler, valutaeffekter, finansielle instrumenter og opplysningskravene inkludert sensitivitetsanalyser. (IFRS 16, 7, 9, 13 - IAS 1, 7, 16, 21, 32, 36, samt NRS)


Målgruppe: Revisorer, Regnskapsførere, Økonomi/ Finans personell i virksomheter som vil anvende bokføring av leieavtaler, finansielle instrumenter, og forstå opplysningskrav som må utarbeides. Finansmedarbeidere og finansledere som ønsker oversikt over IFRS, herunder leieavtaler, valutaeffekter, finansielle plasseringer, sikring og forpliktelser, andre med interesse for balanseføring av leieavtaler og finansielle instrumenter.

 

Nivå:                     Avansert

Kursholder:        Gerdt Vedeler & Torbjørn Skulstad

Pris:                      2 950 NOK eks mva per deltaker. Lunsj er inkludert

Tid og sted:        16. oktober 2018, kl 09:00 – 15:30, Bergen (Øvre Kråkenes 49)

                             18. oktober 2018, Kl 09:00 – 15:30, Oslo (Rosenkrants gate 15)

 

Påmelding:        kurs@escali.no innen 10. oktober 2018

 

Godkjennes som 6,5 timer etterutdanning i regnskap for regnskapsførere, revisorer.

 

Kursvilkår:

Påmelding til kurs er bindene. Avbestilling mer enn 5 dager før kurset belastes med kr. 500 per deltaker. Avbestilling mindre enn 5 dager før kurset vil bli belastet med full pris. Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres ingenting. Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

 

Leksjon

Beskrivelse

1

Innledning og overordnede prinsipper

Gjennomgang av overgangen til IFRS 16, mulige effekter og definisjoner.

De aller fleste IFRS-pliktige virksomheter som har leieavtaler blir berørt av IFRS 16 som trer i kraft 1. januar 2019. Reglene krever også at du kan dokumentere sammenlignbare tall for 2018.

2

Endringer i leieavtalen – IFRS 16, NRS 14, IAS 1, IAS 7, IAS 21

De nye reglene gjør at du må balanseføre leieavtaler på begge sider av balansen, som gjeld på passivasiden og "rett til bruk" på aktivasiden. Videre må du kalkulere og bokføre renter på leieavtalene og beregne og aktivere verdien av "rett til bruk".

Alle disse beregninger må rekalkuleres når det gjøres endringer i avtalene. Det er derfor viktig å skaffe oversikt over regelverket og de leieavtalene du har.

3

Gjennomgang av praktiske eksempler – IFRS16, IAS 16, IAS 36

Sannsynligheter for utøvelse av opsjoner, krav til opplysninger i regnskapet og praktiske eksempler på utarbeidelse av noter via «Dashboards». Valutavirkninger for leieavtaler i utenlandsk valuta.

4

Måling til virkelig verdi – IFRS 13

Erfaringer av bruk av virkelig verdi modell for børsnoterte foretak, gjenkjenne hierarkinivået, og hvordan kravene settes til måling til virkelig verdi. Forstå forskjellen mellom amortisering og virkelig verdi modellen.

 

Lunsj

5

Finansielle instrumenter – IFRS 9, IAS 32

Klassifisering og verdsetting av finansielle instrumenter.

Nedskrivningsmodellen

Sikringsbokføring

6

Noteopplysninger på finansielle instrumenter - IFRS 7

Sensitivitetsanalyser i valutaeffekter, rentejusteringer og andre markedsendringer. Dokumentasjon før avleggelse av regnskapet ved bruk av moderne digitaliserte verktøy.

7

Kortsiktig del av renteswap

Etter IFRS skal de neste 12 måneders avdrag samt forfall på gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld. Reglene gjelder også renteswapper.

8

Utvidede opplysningskrav – IFRS 9, IAS 32, IFRS 7

Opplysninger om finansielle instrumenter er endret for å tilpasse seg nye krav i IFRS 9. Gjennomgang av sensitivitetsutarbeidelse for finansielle instrumenter.

 

Tags:

Archive