NYHETER

29 Oct 2018

Neste generasjons treasury- og porteføljesystem

Vi har kommet langt i vår prosess med neste generasjons treasury- og porteføljesystem. Systemet vil ha et moderne web-grensesnitt, vil inneholde dynamiske dash boards, ha en egen rapport-generator og automatisere langt flere prosesser. Len deg tilbake og la systemet jobbe for deg!

Per 29.10.2018 er status så langt følgende: 

  • Skallet på vår nye front-end (GUI) er på plass. 
  • Mye er på plass i forhold til mid-layer (business layer)
  • Det er mulig å legge inn både lån og renteswapper i vårt nye web-grensesnitt, på en langt enklere måte enn tidligere.
  • Oppsettet av systemet er på plass i forhold til tilgangskontroll / segregation-of-duties
  • Dynamiske rapporter er på plass i Escali Reports (en egen stand-alone applikasjon som henter data fra både eksisterende front-end og den kommende GUI)

Escali Reports vil bli distribuert til alle SaaS / Online kunder i løpet av Q4-2018. Den nye GUI håper vi vil bli distribuert til enklere Treasury kunder i løpet av 2019.

Det som gjenstår i ny front-end er skjermbilder for innlegging av verdipapirer og derivater. Dette er et arbeid som vil pågå utover i 2019.

Vi har leid inn 3 ekstra programvareutviklere for å komme i mål hurtigere.

Arbeidet så langt vil bli presentert på vårt brukerseminar i Desember (Stavanger, Kristiansand, Oslo, Trondheim og Bergen).

Tags:

Archive