NYHETER

21 Dec 2018

Avtale med Oslo Børs

Vi har inngått avtale med Oslo Børs om distribusjon av daglige Nibor renter. Dette innebærer at alle kunder som har Data Manager vil få distribuert daglige Nibor renter uten ekstra kostnader. 

For våre kunder som allerede importere dette fra Bloomberg, Reuters og Infront vil det ikke innebære noen forskjell. For kunder som ikke har avtale med en av disse vil vi kunne distribuere Nibor 1 uke, Nibor 1 måned, Nibor 2 måneder, Nibor 3 måneder og Nibor 6 måneder daglig.

Nibor vil nå være en del av "Mini-pakken" av Escali Data Manager, sammen med distribusjon av valutakurser fra Norges Bank eller DNB, samt automatisk lagret resultat som er et krav for å kjøre Escali Reports.

Nibor renter kan bl.a. brukes til følgende i Escali Financials:

  • AUTOMATISK RENTEREGULERING AV ALLE NIBOR BASERTE RENTEINSTRUMENTER (LÅN, RENTESWAPPER, RENTEPAPIRER)
  • BEREGNE KORTSIKTIG DEL AV RENTESWAP (NÅVERDI AV KONTANTSTRØM NESTE 12 MÅNEDER)
  • PRISING AV RENTEBÆRENDE INSTRUMENTER

Ring oss gjerne for mer info!

Tags:

Archive