NYHETER

2 Jul 2019

Hathon har signert kontrakt med Escali

Hathon har signert kontrakt med Escali.

Selskapet vil ta i bruk låne- og rentederivatmodulene i Escali Financials, samt aksjemodulen.

Hathon AS eies av Jorunn Marie Thon, Olav Engebret Thon og Halgrim Thon. Halgrim arbeidet 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende direktør i det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA. I 2000 sluttet han i Olav Thon for å satse på sin egen portefølje.

Konsernet fokuserer på eiendomsinvesteringer hovedsakelig i Norge, Sverige og Danmark. Eiendomsinvesteringene inkluderer både langsiktige eiendomsbesittelser og flere utviklingsprosjekter. I tillegg har konsernet en del finansielle investeringer i aksjer og verdipapirer.

Vi ønsker selskapet hjertelig velkommen som kunde!

Tags:

Archive