NYHETER

17 Jul 2019

Utvidet distribusjon av renter

Vi har utvidet avtalen med en av våre underleverandører om distribusjon av basisrenter. "Minipakken" av Escali Data Manager inkluderer nå følgende servicer: 
 
  • Automatisk daglig import av Euribor (ny), USD Libor (ny), Nibor, Stibor (ny) og Cibor (ny)
  • Automatisk daglig import av valutakurser (Norges Bank eller DNB Markets)
  • Automatisk lagret resultat hver natt (krav for å kjøre Escali Reports).
Har du denne pakken fra før og ønsker å aktivere flere renter, ta kontakt med din kundekontakt.

"Minipakken" av Data Manager er spesielt rettet mot Treasury kunder eller rentepapirinvestorer som ikke har eksterne dataleverandører som Infront, Bloomberg eller Reuters. 

Nibor, Stibor, Euribor, USD Libor og Cibor-renter kan bl.a. brukes til følgende i Escali Financials:
 
  • Renteregulering av ibor-baserte renteinstrumenter
  • Beregning av kortsiktig del av renteswap (nåverdi av kontaktstrøm neste 12 måneder)
  • Automatisk oppdaterte korte rentekurver for prising av bl.a. renteswapper og valutaterminkontrakter

Minipakken av Data Manager koster 1000 NOK per måned og vi installer Data Manager og setter opp servicer for deg kostnadsfritt ved bestilling innen 31.08.2019. Dette inkluderer også oppsett av Escali Reports for allerede navngitte brukere av Escali Financials.

Hvis du ønsker å importere swaprenter, markedskurser på fond/verdipapirer, bør du ha en avtale med Infront, Reuters eller Bloomberg, samt ha grunnpakken av Escali Data Manager.

Tags:

Archive