NYHETER

3 Oct 2019

Escali integrerer mot Fixrate

Escali integrerer mot Fixrate

Fixrate er en handelsplattform for plassering av penger på høyrentekonti (og tidsinnskudd). 38 banker er mer på ordningen.

Når integrasjonen er på plass innebærer det at bankinnskudd som gjøres på plattformen automatisk blir tilgjengelig i Escali Financials. Dette inkluderer stamdata og transaksjoner. I Escali vil rentereguleringer  på innskuddene skje automatisk. Kunden kan også måle avkastning på innskuddene mot for eksempel Nibor 3 måneder.

Pilotkunde er allerede på plass.

Ta kontakt for mer info.

 

 

 

 

Tags:

Archive