NYHETER

11 Feb 2020

Escali-fredag 2020

Under følger plan for Escali-fredag for resten av 2019 og første halvår 2020. Meld deg på aktuelle temaer ved å klikke på linken:


14.02.2020 09:00 Rentebytteavtaler https://attendee.gotowebinar.com/register/3442045742505966347
21.02.2020 09:00 Renteopsjoner https://attendee.gotowebinar.com/register/6754401486995134987
28.02.2020 09:00 Noter for leasing https://attendee.gotowebinar.com/register/6658053482147872781
06.03.2020 09:00 Noter for lån https://attendee.gotowebinar.com/register/8127507891717060365
13.03.2020 09:00 Import av kurser https://attendee.gotowebinar.com/register/2457396794867001100
20.03.2020 09:00 Kontantstrømsanalyse https://attendee.gotowebinar.com/register/322956654460747021
27.03.2020 09:00 Årsprognose av renter https://attendee.gotowebinar.com/register/5360133881716857611
03.04.2020 09:00 Tips og triks https://attendee.gotowebinar.com/register/4859970440288102411
08.04.2020 09:00 Valutaterminer https://attendee.gotowebinar.com/register/3433855480551164939
17.04.2020 09:00 Prising av valutaterminer https://attendee.gotowebinar.com/register/2913528094138256908
24.04.2020 09:00 Prising av renteswaper https://attendee.gotowebinar.com/register/2446067427054417420
01.05.2020 09:00 Prising av opsjoner https://attendee.gotowebinar.com/register/8281284487312865804
08.05.2020 09:00 Prising av obligasjoner https://attendee.gotowebinar.com/register/8438074845433733900
15.05.2020 09:00 Kortsiktig del av gjeld og swap https://attendee.gotowebinar.com/register/7946495292525248523
22.05.2020 09:00 Import av sluttsedler https://attendee.gotowebinar.com/register/6740975350668890635
29.05.2020 09:00 Modellrapport - Investeringer https://attendee.gotowebinar.com/register/338500450431674379
05.06.2020 09:00 Modellrapport - Treasury https://attendee.gotowebinar.com/register/7212031420775688971
12.06.2020 09:00 Valutagevinst og -tap https://attendee.gotowebinar.com/register/6996419389592134667
19.06.2020 09:00 Preregistrering av valutaderivater inkl. import https://attendee.gotowebinar.com/register/8037334744189103883
26.06.2020 09:00 Aksjehendelser - Utbytte https://attendee.gotowebinar.com/register/2010323273628000267

Tags:

Archive