NYHETER

8 Jul 2020

Energiselskap velger Escali

Energiselskap velger Escali

FORTE Vannkraft er en industriell utvikler, utbygger og eier av vannkraftverk. De bygger, eier og driver småkraftverk i Norge i nært samarbeid med grunneiere og fallretteiere.

Selskapet vil ta i bruk modulen utlån i Escali Financials. 

FORTE Vannkraft har i dag 13 kraftverk i drift, 3 under bygging og en betydelig portefølje med konsesjonsgitte vannkraftverk som er under planlegging. Selskapet eies av FONTAVIS, et kapitalforvaltningsselskap i Sveits som investerer i fornybar energi og infrastruktur.

Vi ønsker selskapet hjertelig velkommen som kunde.

Tags:

Archive