NYHETER

7 Sep 2020

Nowa-renter i Escali

Vi har fått på plass import av Nowa, Foliorenten, statskasseveksler og statsobligasjoner. Dette importeres fra Norges Bank. Alle med lisens på Data Manager kan få dette i systemet uten ekstra lisenser, men regn en halvtimes arbeid for å sette opp importene. Her er det vi nå kan distribuere på daglig basis i tillegg til Nibor, Stibor, Cibor, Euribor og USD Libor:
 

 • Nowa over natten
 • Styringsrenten - Foliorenten
 • Styringsrenten - Døgnlånsrenten
 • Styringsrenten - Reserverenten
 • Statskasseveksler 3 måneder
 • Statskasseveksler 6 måneder
 • Statskasseveksler 9 måneder
 • Statskasseveksler 12 måneder
 • Statsobligasjonsrenten 3 år
 • Statsobligasjonsrenten 5 år
 • Statsobligasjonsrenten 10 år

Nowa brukes allerede i dag som referanserente på noen lån, mens styringsrenten og renter på statskasseveklser og statsobligasjoner kan brukes i rentekurver eller i rapportering, f.eks. vår gjennomsnittsrente versus styringsrenten.

Ring oss på 55 52 77 73 for mer info.

Tags:

Archive