NYHETER

11 Nov 2020

Endringer av ticker

30. november endres TICKER-KODEN på en stor rekke selskaper på Oslo Børs. 

Du kan lese om mer om dette her:
https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Notering/Nytt-handelssystem-30.-november/Overgangen-til-nytt-handelssystem-utsatt

Det er spesielt viktig at ticker endres mandag 30. november for kunder som har integrasjoner mot Infront eller Bloomberg. Om ikke endringen utføres denne dag kan importer / eksporter mot plattformene slutte å fungere.

Kunder som har tatt i bruk automatisert import av sluttsedler må få bekreftet fra meglerne at de også tar i bruk de nye tickerne i sine systemer fra og med mandag 30. november, ellers er det fare for at importen ikke vil fungere som forventet. 

Tags:

Archive