NYHETER

25 Jan 2021

Indeksene ST1X til ST5X forsvinner

Det har vært gjort et omfattende arbeid knyttet til hvilke indekser DNB skal bruke fremover på både enkeltfond og diskresjonære porteføljer som til nå har benyttet STX-indeksene.

DNB Asset Management har besluttet at fra og med 31.01.2021 så vil de erstatte STX-indeksene som i dag benyttes i sine fond og diskresjonære porteføljer med tilsvarende statsindekser fra Nordic Bond Pricing (heretter kalt NBP). NBP er en uavhengig tredjepart som daglig priser alle norske obligasjoner samt genererer et stort utvalg norske renteindekser.  

I likhet med de gamle indeksene har de nye indeksene fast rentedurasjon.  Det er DNB sin vurdering at de nye indeksene vil være gode og i praksis identiske erstatninger med STX-indeksene.

I tabellen nedenfor finner du en oversikt over  de nye indeksene:

Old Index

Name

New Index

Name

ST1X

Norsk stat 0.25 durasjon

NOGOVD3M

NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK

ST2X

Norsk stat 0.5 durasjon

NOGOVD6M

NBP Norwegian Government Duration 0.5 Index NOK

ST3X

Norsk stat 1 durasjon

NOGOVD1

NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK

ST4X

Norsk stat 3 durasjon

NOGOVD3

NBP Norwegian Government Duration 3 Index NOK

ST5X

Norsk stat 5 durasjon

NOGOVD5

NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK

 

Her er link til info på Oslo Børs:

Statsobligasjonsindekser / Markedsdata / Produkter og tjenester / Oslo Børs / Home - Oslo Børs (oslobors.no)

 

Tags: