NYHETER

26 Oct 2021

Stacc fortsetter å vokse

I april i år kunngjorde Stacc kjøpet av Escali. Nå fortsetter Stacc vekstreisen ved å kjøpe 100% av aksjene i Quesnay AS, et programvareselskap som spesialiserer seg på utvikling av løsninger for håndtering av compliance i form av Know your customer (KYC) og anti-hvitvasking (AML). Tilbudet komplimenterer Stacc’s eksisterende produkt- og tjenesteportefølje og vi forventer å nå en omsetning på 175 MNOK i 2021, noe som nesten utgjør en dobling fra året før.

Stacc har vært en nordisk fintech leverandør siden 1981 og er spesialister på å levere digitale løsninger til bank og finans i Norden. Digital transformasjon krever forenkling, standardisering og automatisering. Stacc hjelper både nye startups og etablerte aktører med å akselerere den digitale transformasjonen kombinert med å redusere tid, kostnader og risiko, forbedre kvalitet, sikre compliance, øke selvbetjeningsnivået og samtidig bidra til vekst ved å kombinere strategisk knowhow med finansiell teknologi.

Stacc består nå av 7 selskaper, hvor det i all hovedsak er de ansatte som har vært minoritetseiere i datterselskapene. For å tilrettelegge for ytterligere vekst i Norden og Europa er timingen riktig for å gjennomføre en endring av aksjonærstrukturen i datterselskapene.

Alle aksjer i datterselskapene i Stacc overføres til morselskapet, slik at dagens minoritetsaksjonærer blir aksjonærer i Stacc AS i stedet for i datterselskapene. Konsernet vil fortsette å være strukturert soi form av datterselskaper som vil være 100% eid av Stacc AS.

Endringen har til hensikt å bidra til bedre utnyttelse av selskapenes samlede ressurser, samt styrke vårt komplette tilbud av finansielle produkter og tjenester i markedet. Utover dette har endringen ingen betydning for eksisterende kundeforhold eller pågående leveranser.

Stacc tilbyr et vidt produktspekter innenfor finansiell software til ban og finans i Norden:

Mer informasjon om Stacc finner dere på selskapets nettsider www.stacc.com.

 

Tags: