NYHETER

25 Feb 2010

Ny kunde: Bergen Capital Management

Bergen Capital Management, som er et uavhengig og selvstendig verdipapirforetak, driver med aktiv forvaltning, gjeldsforvaltning og finansiell rådgivning.

Selskapets kunder er hovedsakelig offentlige institusjoner og virksomheter, pensjonskasser, kommuner, fylkeskommuner og private bedrifter.

Bergen Capital Management forvalter ca. NOK 8,4 milliarder innen gjeldsforvaltning og ca. NOK 0,9 milliarder innen aksje- og renteforvaltning.

Selskapet er underlagt Verdipapirhandelloven og Kredittilsynet, og er medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond.

De tar i bruk modulene "Aksjer/Fond", "Rentepapirer" og "Innlån" i første omgang. Vi ønsker dem hjertelig velkommen som kunder.

Tags:

Archive