NYHETER

20 May 2010

Ny kontrakt II


First Securities har tegnet avtale for bruk av Escali Financials. Selskapet er et av Norges ledende meglerhus, med en sterk posisjon i det norske verdipapirhandelmarkedet. 

De tar i bruk Aksje- og rentepapirmodulene i systemet for å administrere plasseringene som gjøres i First fondene.

Vi ønsker dem velkommen som kunde!

Tags:

Archive