NYHETER

20 Jan 2011

Fondsselskap velger Escali


Det nyoppstartede selskapet, Holmen Fondsforvaltning, har valgt Escali Financials som porteføljeverktøy. Systemet skal benyttes for å følge opp verdipapirporteføljen fra dag til dag.

Tags:

Archive