NYHETER

9 Feb 2012

Kontrakt med forsikringsselskap


Havtrygd Gjensidig Forsikring har tatt i bruk Escali Financials, Aksje- og Fondsmodulen, for å forenkle administrasjon og regnskapsføringen av verdipapirporteføljen.

Havtrygd er et gjensidig forsikringsselskap etablert av fiskere i 1927. Havtrygd er et spesialselskap for forsikring av fiskefartøyer og annen kysttonnasje.

Havtrygd forsikrer årlig verdier for nesten 5 milliarder kroner, og har en forvaltningskapital på ca. 135 millioner kroner.

Vi ønsker dem velkommen som kunde.

Tags:

Archive