NYHETER

24 May 2019

Webinarserie

Invitasjon til webinarserie for pensjonskasser og forsikringsselskaper

14 May 2019

24 Apr 2019

29 Mar 2019

Q1-rapportering IFRS 16

Vi ønsker deg velkommen til kostnadsfritt webinar om IFRS 16 (Leieavtaler) med fokus på Q1-rapporteringen. 

29 Mar 2019

Ny firmalogo

Den gamle logoen har vært i tro tjeneste siden 2006. 

Archive