Om oss

Escali er et programvareselskap som utvikler løsninger innenfor finans-, treasury- og porteføljeforvaltning. Hovedproduktet er finanssystemet Escali Financials - en komplett løsning innen Treasury-, Portefølje-, Leasing-, Likviditets- og Cash Management. I tillegg har selskapet utviklet systemene Escali Risk Manager (analyse og rapportering av finansiell risiko), Escali Data Manager (service for automatisk import / eksport av kurser, bankkonti, stamdata, transaksjoner og renter, samt automatisering av prosesser i Escali programvare) og Escali Supervision for tilsynsrapportering for pensjonskasser og forsikringsselskaper (PORT/FORT- rapportering, Solvency II, EIOPA / IORP II).

All programvare driftes av vår egen SaaS-tjeneste, kalt Escali Online. Tjenesten driftes av vår partner CLOUDsys og driftes på en Microsoft Azure plattform.

Escali er Microsoft sertifisert partner og har også teknisk partnerskap med bl.a. OpusCapita, Infront, Bloomberg, Thomson Reuters og Banqsoft.

Escali har vært aktiv i programvaremarkedet for finansielle løsninger siden 2002, og har i dag rundt 130 installasjoner, hvilket gjør Escali til den største aktøren i Skandinavia. 

Kundene omfatter alt fra større bedrifter som bl.a. Veritas, Arne Blystad, OBOS, Awilco, Santander, Grieg Group, Agder Energi, BKK, Klaveness, Lyse Energi, Heimstaden AB, Wallenstam AB, Odfjell, Wilh. Wilhelmsen, Norges største kommuner som Bærum, Bergen, Trondheim, Stavanger og Ålesund og flere fylkeskommuner. I tillegg omfatter kundene de største investeringsselskapene, pensjonskasser og flere forsikringsselskaper. 

Escali har kontorer i Oslo og Bergen.

-