Escali Data Manager

ESCALI DATA MANAGER - Service for automatisk import og eksport av data

Dette er en service for automatisk import, eksport og prosessering av data. Systemet kan for eksempel importere valutakurser, renter, verdipapirkurser og stamdata på obligasjoner fra Bloomberg på pre-definerte tidspunkter. Banksaldoer kan også importeres fra rundt 120 internasjonale banker. Du kan også eksportere porteføljedata til Infront for eksempel hver time slik at du kan følge verdipapirporteføljen live. Escali Data Manager har grensesnitt mot Infront, OpusCapita, Bloomberg, Thomson Reuters, Norges Bank, Banqsoft, Nordic Bond Pricing, DNB Markets, Nordic Trustee, Trezone  og cirka 120 banker. I tillegg er det støtte for CSV og Excel import- og eksport.

I dagens versjon kan vi importere og eksportere følgende data:

- Banksaldoer (120 banker)

- Markedspriser 

- Valutakurser 

- Renter 

- Stamdata 

- Transaksjoner

- Porteføljedata 

- Kontantstrømmer