Escali Risk Manager

Escali Risk Manager


Escali Risk Manager er vår løsning for analyse og rapportering av finansiell risiko (Mid-Office). Systemet er både et analysesystem og en rapportgenerator. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:

  • Strategi- og mandatovervåking
  • Benchmarking inkl. Sammensatte benchmarks
  • Allokeringsanalyse
  • Avkastningsmåling
  • Attribusjonsanalyse
  • Beregning av risikomål (kovarians, standardavvik, beta, alfa etc.)
  • Value-at-Risk (VaR)

Systemet er modulbasert og består av en brukervennlig rapportgenerator hvor du selv kan velge farge og hvilke rapportelementer som skal være med i en rapport.

Vi skiller mellom fullversjonen og lite-versjonen av Escali Risk Manager. Fullversjonen er en stand-alone applikasjonen, mens lite-versjonen er en modul i Escali Financials.

Under kan du se forskjellen mellom de ulike versjonene:
Fullversjonen består av følgende moduler:

  • Grunnmodul (Aggregater, strategi- og mandatovervåking, benchmarking, avkastning, rapportgenerator)
  • Risikomodul (Attribusjonsanalyse, risikomål)
  • VaR (Value-at-Risk)