Escali Leasing

LEASING-MODULEN I ESCALI FINANCIALS


Leasing-modulen i Escali Financials dekker alle krav til bokføring av leieavtaler etter bl.a. IFRS 16 og Norsk regnskapsstandard. I tillegg til å dekke regnskapsavdelingens behov, vil den også dekke finans- og treasury-avdelingens behov oversikt over kontantstrømmer. Modulen kan kjøres alene eller sammen med øvrige moduler i Escali Financials.
 

Regelverket for bokføring av leieavtaler

1. januar 2019 tredde det nye regelverket for leieavtaler i kraft (IFRS 16). Hovedtrekket i IFRS-regelverket er at skillet mellom finansielle og operasjonelle leieavtaler forsvant. Alle leieavtaler skal balanseføres i regnskapet. Balanseføring innebærer at leieforpliktelsen føres som gjeld i balansen, mens «rett-til-bruk» skal på eiendelssiden i balansen. Verdien av leieforpliktelsen er nåverdien av kontantstrømmene frem i tid. Terminbeløpet skal videre deles opp i en rente- og avdragsdel i regnskapet. Dette betyr at leieavtaler vil fremstå i resultatregnskapet og balansen på samme måte som om de var kjøpt og finansiert med lån.

For virksomheter som bruker Norsk Regnskapsstandard (NRS 14) gjelder fortsatt skillet mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler. Finansielle skal balanseføres, mens operasjonelle skal kostnadsføres direkte.


Hovedinnhold i Leasing-modulen

Escali leasing kan brukes som en stand-alone applikasjon eller sammen med øvrige moduler i Escali Financials. Vår styrke er at vi gjør alle kalkulasjoner og bokføringer knyttet til IFRS 16 automatisk. Dette innebærer både balanseføring av leieforpliktelsen, balanseføring av gjeld og eventuelt balanseføring av utleie. Escali Leasing håndterer beregning og automatisk bokføring av avskrivninger, renter, avdrag og periodiseringer. Vi er integrert mot ca. 50 ulike regnskapssystemer.

Med Escali Leasing får du full oversikt over avtalene, full automatisering av beregninger og bokføring. Vi kan også importere leieavtalene dine ved hjelp av vårt fleksible import-grensesnitt. Vi skal dekke alle notekrav knyttet til IFRS 16 gjennom vår dynamiske rapporteringsløsning, Escali Reports. 

I Escali Leasing er det enkelt å legge inn leieavtalene dine. Vi gjør alle nødvendige beregninger av nåverdier og internrenter. I tillegg kan du enkelt endre avtalene og legge til opsjoner. Du kan også skille mellom front og back office-funksjoner.


Vi tar IFRS 16 seriøst og har derfor egen ekspertise på dette i Escali. Book en demo med oss på +47 55 52 77 73 eller salg@escali.no

På linken under finnes en kort intro til Escali sin Leasing-modul:

Intro til Escali Leasing

Last ned vår brosjyre om Leasing-modulen på linken under:

Escali Financials - Leasing module brochure 2019.pdf