Escali Leasing

LEASING-MODULEN I ESCALI FINANCIALS


Leasing-modulen i Escali Financials dekker alle krav til bokføring av leieavtaler etter bl.a. IFRS 16 og Norsk regnskapsstandard. I tillegg til å dekke regnskapsavdelingens behov, vil den også dekke finans- og treasury avdelingens behov oversikt over kontantstrømmer. Modulen kan kjøres alene eller sammen med øvrige moduler i Escali Financials.

Webinar IFRS 16 og leasing

Du inviteres herved til kostnadsfritt webinar om IFRS og Leasing 12. september. På vårt webinar kan du følge presentasjonen fra din egen PC, og sende inn spørsmål direkte til foredragsholder. 

 

Dato: 12. september 2018 (09:00-10:45 Norsk / 13:00-14:45 Engelsk) 

Del 1: Gjennomgang av regelverket i IFRS 16 (09:00-10:00  Norsk / 13:00-14:00 Engelsk)

Del 2: Demo av leasing-modulen i Escali Financials (10:00-10:45 Norsk / 14:00-14:45 Engelsk)

 

Påmelding sendes til kurs@escali.no med info om du vil være med klokken 09:00 (Norsk) eller 13:00 (Engelsk)

Regelverket for bokføring av leieavtaler

Fra 1. januar 2019 gjelder et nytt regelverk for leieavtaler (IFRS 16). Fra dette tidspunktet skal det vises til sammenlignbare tall for fjoråret. Selskaper må derfor ha på plass et system allerede så snart som mulig.


Hovedtrekket i det nye IFRS-regelverket er at skillet mellom finansielle og operasjonelle leieavtaler forsvinner. Alle leieavtaler skal balanseføres i regnskapet.

Balanseføring innebærer at leieforpliktelsen føres som en gjeld i balansen, mens «rett til å bruke» skal på eiendelssiden i balansen. Verdien av leieforpliktelsen er nåverdien av kontantstrømmene frem i tid. Terminbeløpet skal videre deles opp i en rente- og avdragsdel i regnskapet. Dette betyr at leieavtaler vil fremstå i resultatregnskapet og balansen på samme måte som om de var kjøpt og finansiert med lån.

For virksomheter som bruker Norsk Regnskapsstandard (NRS 14) gjelder fortsatt skillet mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler. Finansielle skal balanseføres, mens operasjonelle skal kostnadsføres direkte.

 

Hovedinnhold i Leasing-modulen

Last ned vår brosjyre her: Escali Financials - Leasing module brochure 2018 - low quality.pdf