Blogg

ESCALI Bloggen - om finansielle instrumenter, IFRS - og pensjons/ forsikrings - rapportering.
Markedsrisiko i pensjonskassene
9 May 2019

Rapport viser at markedsrisiko er avgjørende for soliditetssituasjonen i pensjonskassene

Solvenskapitalkrav og valutasikring
26 Mar 2019
RSS