Blogg

ESCALI Bloggen - om finansielle instrumenter, IFRS - og pensjons/ forsikrings - rapportering.
Ny kunde
11 Feb 2020
Haugesund Kommunale Pensjonskasse tar nå i bruk Escali Supervision for PORT- og regnskapsrapportering. Som en del av avtalen utvikler vi funksjonalitet for å produsere en ...
Endringer i rapporteringskrav for Solvens II, fra og med 4. kvartal 2019
9 Aug 2019
Oppdatert Solvens II-Regelverk
26 Jun 2019
Gir lettelse i kapitalkrav for langsiktige investeringer
Markedsrisiko i pensjonskassene
9 May 2019

Rapport viser at markedsrisiko er avgjørende for soliditetssituasjonen i pensjonskassene

Solvenskapitalkrav og valutasikring
26 Mar 2019
RSS