NYHETER

24 May 2019

Webinarserie

Invitasjon til webinarserie for pensjonskasser og forsikringsselskaper

4 Dec 2018

Solvens II oppdatering - endret rapporteringstandard gjelder fra 4. kvartal 2018

EU-kommisjonen vedtar endringer i rapporteringsstandarden fra 4. kvartal 2018.

 

3 Nov 2017

Netfonds Livsforsikring velger Escali til Solvens II rapportering

Netfonds Livsforsikring tar i bruk Escali Financials og Escali Supervision

27 Mar 2017

8 Feb 2017

12