NYHETER

25 Apr 2012

Kommende kurs

Vi har fortsatt ledige plasser på våre to superbrukerkurs i mai.
Kurset i Bergen går av stabelen den 10. og 11. mai, og samme kurs holdes i Oslo den 15. og 16. mai.
Påmelding sendes til siv@escali.no innen 2. mai.

E S C A L I F I N A N C I A L S S U P E R B R U K E R

TID

BERGEN: 10. – 11. mai 2012, kl. 09:30 – 15:30
OSLO: 15. – 16. mai 2012, kl. 09:30 – 15:30

STED

BERGEN: Våre lokaler på Øvre Kråkenes 49
OSLO: Våre lokaler i Rosenkrantzgt. 15

PRIS

Kr. 5.990,- eks mva
Prisen inkluderer leie av PC, lunsj, drikke og nødvendig materiell.

KURSHOLDER

BERGEN: Gerdt Sverre Vedeler
OSLO: Shahzad Yaqub

KURSBESKRIVELSE

Superbrukerkurset er et kurs for brukere av Escali Financials som ønsker en mer inngående kunnskap om hvordan systemet er oppbygd og kan brukes på en mer effektiv måte.

Det legges vekt på å bygge opp superbrukerens kunnskaper særskilt mot det å trekke ut data fra systemet, gjennom integrasjon mot Excel eller ved å generere egne rapporter. I tillegg gies superbrukeren opplæring i hvordan man kan korrigere i data på en enkel og effektiv måte. Tilgangsrettigheter i systemet vil også bli behandlet.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER

Kursdeltakeren bør ha:

 • Erfaring fra bruk av Escali Financials i sin ordinære arbeidshverdag
 • Erfaring fra bruk av Microsoft Excel
 • Normalt gode datakunnskaper og dataforståelse

KURSPROGRAM

Kurset går over 2 dager.
Dag 1:

 • Leksjon 1: Grunnleggende oppbygging av datastrukturen til Escali Financials
 • Leksjon 2: Hente data fra Escali Financials til Excel
 • Leksjon 3: Innføring i enkle SQL kommandoer for henting og oppdatering av data
 • Leksjon 4: Gjennomgang av innebygd superbrukerfunksjonalitet i Escali Financials
 • Leksjon 5: Gjennomgang av tilgangsrettigheter i Escali Financials
Dag 2:
 • Leksjon 1: Opplæring i rapportgenerering med Microsoft Report Builder
 • Leksjon 2: Oppbygging av spørringer for uthenting av data
 • Leksjon 3: Risiko og fallgruber ved bruk av superbrukerfunksjonalitet
 • Avsluttende prøve

PÅMELDING

Sendes til siv@escali.no
Innen 2. mai 2012

KURSVILKÅR

Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr. 500,- pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris. Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres intet.
Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

Tags:

Archive