NYHETER

8 Nov 2012

KURS: Årsoppgjør

Å R S O P P G J Ø R

TID
OSLO: 4. desember kl. 09:30-15:30
BERGEN: 7. desember kl. 09:30-15:30

STED
OSLO: Våre lokaler i Rosenkrantzgt 15
BERGEN: Våre lokaler på Øvre Kråkenes 49

TID
Kr. 2.995,- eks mva
Prisen inkluderer leie av PC, lunsj, drikke og nødvendig materiell.

KURSHOLDER
OSLO: Maria Hoffmann Malyshev
BERGEN: Kjetil Nyland

KURSBESKRIVELSE
Kurset gir brukeren en grundig innføring i god avstemmingsteknikk i Escali Financials.
Målsetningen er å gjøre kursdeltakeren i stand til å på selvstendig vis kunne foreta bank- og beholdningsavstemming, avstemming av balanse- og resultatsverdier samt avstemming mot regnskap.
I tillegg får brukeren innføring i noter og notekrav, samt rapportering til myndigheter.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Kursdeltakeren bør ha:
  • God regnskapsforståelse
  • Erfaring fra bruk av Escali Financials i sin ordinære arbeidshverdag
  • Grunnleggende forståelse av finansielle instrumenter

KURSPROGRAM
Kurset går over 1 dag.
  • Leksjon 1: Rutiner og framgangsmåte for avstemming
  • Leksjon 2: Avstemming av beholdning, kostpris og markedsverdi
  • Leksjon 3: Avstemming av balanse- og resultatverdier
  • Leksjon 4: Vanlige feilkilder og god feillokalisering
  • Leksjon 5: Noter til årsregnskap
  • Leksjon 6: Ligningsskjemae

PÅMELDING

Sendes til siv@escali.no
Innen 30.11.2012

KURSVILKÅR
Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr. 500,- pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris. Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres intet. Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

Tags:

Archive