NYHETER

8 Nov 2012

KURS: Supervision

E S C A L I S U P E R V I S I O N

TID
OSLO: 5. desember 2012, kl. 09:30-15:30
BERGEN: 4. januar 2013, kl. 09:30-15:30

STED
OSLO: Våre lokaler i Rosenkrantzgt 15
BERGEN: Våre lokaler på Øvre Kråkenes 49

PRIS
Kr. 2.995,- eks mva
Prisen inkluderer leie av PC, lunsj, drikke og nødvendig materiell

KURSHOLDER
OSLO: Gerdt Sverre Vedeler
BERGEN: Gerdt Sverre Vedeler

KURSBESKRIVELSE
Kurset i Escali Supervision gir brukeren en grundig innføring og utprøving av regnskapsrapportering og FORT/PORT-rapportering ved hjelp av programvarepakken Escali Supervision.
Målsetningen er å gjøre kursdeltakeren i stand til å på selvstendig vis kunne sette opp og gjennomføre regnskaps- og FORT/PORT-rapportering, og forstå sammenhengen mellom regnskap, oppstillingsplan og offentlig rapportering.
Nytt av året er gjennomgang av ny funksjonalitet for utskrift av regnskapsnoter.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Kursdeltakeren bør ha:
 • God regnskapsforståelse
 • Kjennskap til regelverk og rapporteringsregime for pensjonskasser eller forsikringsselskaper
 • Grunnleggende forståelse av finansmarkeder og finansielle instrumenter

KURSPROGRAM
Kurset går over 1 dag.
 • Leksjon 1: Generelt rammeverk for Forsikring og Pensjonskasser
 • Leksjon 2: Oppsett av kontoplan mot oppstillingsplan og FORT/PORT
 • Leksjon 3: Innhenting av tall fra regnskapssystemet
 • Leksjon 4: Innhenting av tall fra porteføljesystem
 • Leksjon 5: Utfylling av koder og klassifiseringer
 • Leksjon 6: Manuell tilleggsinformasjon
 • Leksjon 7: Kontroll og innsending
 • Leksjon 8: Regnskapsnoter
 • Leksjon 9: ”Best practice” rutiner for FORT/PORT rapportering

PÅMELDING

Sendes til siv@escali.no
Innen 30.11.2012

KURSVILKÅR
Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr. 500,- pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris.
Ved dokumentasjon av sykemelding faktureres intet.
Escali Financial Systems AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

Tags:

Archive